Agressie training is een essentiële vaardigheid geworden binnen de zorg. Hierbij is het begrijpen en effectief omgaan met agressie cruciaal is voor het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving. Het omvat een breed scala aan technieken en strategieën die professionals helpen bij het herkennen, de-escaleren en beheren van verschillende vormen van agressie. Binnen deze blog gaan we dieper in op het belang van agressie training en enkele kernpunten die behandeld worden tijdens dergelijke trainingen.

Herkenning van diverse vormen van agressie

Een fundamenteel aspect van agressie training is het leren herkennen van verschillende manifestaties van agressie. Dit omvat niet alleen fysieke agressie, maar ook verbale, passief-agressieve, psychologische, structurele en cyberagressie. Zorgprofessionals worden getraind om subtielere vormen van agressie te identificeren, die soms moeilijker te detecteren zijn. Echter zijn ze zeker niet minder schadelijk kunnen zijn voor individuen en organisaties.

De-escalatievaardigheden trainen

Het vermogen om agressieve situaties te de-escaleren is van onschatbare waarde in verschillende contexten, waaronder klantenservice, zorginstellingen, onderwijs en beveiliging. Agressie training richt zich op het aanleren van effectieve de-escalatietechnieken, zoals actief luisteren, empathie tonen, het hanteren van stressvolle situaties en het vermijden van het verergeren van conflicten. Meer weten over de-escalerend werken? Lees dan onze blog over het stappenplan van de-escalerend werken!

Effectieve communicatie

Een cruciaal onderdeel van agressie training is het ontwikkelen van sterke communicatievaardigheden. Dit omvat het leren van assertieve communicatie, het stellen van grenzen op een respectvolle manier en het begrijpen van non-verbale signalen om de intenties en emoties van anderen beter te kunnen interpreteren.

Preventie en nazorg

Een integraal onderdeel van agressie training is het benadrukken van preventieve maatregelen en nazorg. Dit omvat het identificeren van potentiële triggers voor agressie, het implementeren van preventieve maatregelen en het bieden van ondersteuning en nazorg aan zowel slachtoffers als daders na een agressief incident.

Agressie training biedt waardevolle tools en inzichten die professionals helpen om adequaat te reageren op diverse agressieve situaties. Door deze training worden niet alleen individuen beter uitgerust om met agressie om te gaan, maar worden ook organisaties in staat gesteld om een veiligere en meer ondersteunende omgeving te creëren voor hun medewerkers en cliënten.

Agressie training volgen?

Binnen onze Zorgbord Academie bieden wij verschillende agressie trainingen aan. Hierdoor voorkomen wij dat onze zorgprofessionals onervaren het werkveld ingaan. Ook een training volgen, meld je dan hier aan!

Binnen deze training leer je de onderstaande vaardigheden;

  • Treed de-escalerend op
  • Herkent de verschillende vormen van agressie
  • Kan de juiste ombuigingsstrategie toepassen
  • Kent de teamrollen & bijbehorende taakverdeling van een veilig team
  • Kan de juiste transporttechnieken toepassen
  • Kan een goede inschatting maken wanneer wel/niet te interveniëren
  • Kent op en afbouwprocedures in separeer/rustruimte
  • Kan crisiscommunicatie toepassen in teaminterventies
  • Fouillering ‘onderzoek aan lichaam & kleding’ (Optioneel)