De-escalerend werken is een benadering die gericht is op het verminderen of voorkomen van conflicten en geweld in diverse instellingen en situaties. Het is een handeling die binnen de verschillende vormen van zorg wel eens voorkomt. Daarom is het handig om hier meer over te weten en te trainen met de-escalerend werken. Alles hierover lees je in deze blog!

De stappen van de-escalerend werken

De-escalerend werken bestaat uit verschillende stappen. Deze zijn gericht op het verminderen of voorkomen van conflicten en geweld in diverse instellingen en situaties. Hieronder zijn enkele belangrijke stappen die vaak worden aangehaald binnen het proces van de-escalerend werken:

  1. Waarnemen: Het waarnemen van tekenen van opkomende spanning of escalatie en het herkennen van de achterliggende oorzaken.
  2. Verbinden: Het opbouwen van een verbinding met de andere partij en het tonen van begrip en empathie voor hun standpunt.
  3. Stabiliseren: Het beheersen van emoties en spanningen door middel van ademhalingsoefeningen, verbaal de-escaleren en fysiek de-escaleren.
  4. Probleemoplossend praten: Het gebruiken van communicatievaardigheden en het aanbieden van alternatieve oplossingen om conflicten op te lossen.
  5. Sturen: Het sturen van de situatie naar een constructieve en veilige richting door middel van assertieve communicatie en het aanbieden van een uitweg.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze stappen niet altijd op een lineaire manier plaatsvinden. Bovendien kan de nadruk verschillen afhankelijk van de specifieke situatie. Het is daarom essentieel om de de-escalerende technieken te oefenen en te beheersen, voordat ze worden toegepast in een echte situatie. Door middel van verschillende trainingen en/of cursussen leer jij deze technieken te beheersen.

Over de trainingen de-escalerend werken

Binnen de Zorgbord Academie bieden wij verschillende trainingen aan, voor de-escalerend werken. Deze trainingen besteden aandacht aan onderwerpen zoals communicatievaardigheden, emotieregulatie, conflicthantering en assertiviteit. Deelnemers leren hoe ze zich moeten voorbereiden op potentiële escalaties en hoe ze op een effectieve manier reageren, wanneer zich een escalerende situatie voordoet.

Het doel van deze trainingen is om professionals en verzorgers te begeleiden, in het creëren van een veilige en constructieve omgeving. Bovendien helpt het hen om te helpen conflicten op een effectieve manier op te lossen, zonder een provocatie tot geweld of agressie.

Meer weten over de trainingen?

Wil je weten over het bijwonen van deze trainingen en/of cursussen? Neem dan contact op met ons Zorgbordteam! Deze trainingen volgen en herhalen zijn volgens Zorgbord van groot belang, om onze zorgprofessionals up-to-date te houden.