De ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) is een belangrijke wet die de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg reguleert. Als zorgverlener is het essentieel om te weten wat deze wet inhoudt en welke rechten en plichten het biedt.

In dit artikel ontdek je alles wat je moet weten over de Wkkgz. We bespreken de belangrijkste aspecten van de wet, zoals de klachtenprocedure, geschillencommissie en de rol van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook gaan we dieper in op de rechten en verplichtingen van patiënten en zorgverleners volgens de Wkkgz.

Of je nu een patiënt bent die te maken heeft met een klacht of een zorgverlener die zich aan de wet moet houden, dit artikel biedt waardevolle inzichten en praktische informatie. We helpen je om beter geïnformeerd te zijn over de Wkkgz, wat kan bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en een soepelere afhandeling van klachten en geschillen.

Lees verder om meer te weten te komen over de Wkkgz en hoe deze wet van invloed is op de Nederlandse gezondheidszorg.

Doelen van de Wkkgz

De Wkkgz is een Nederlandse wet die in 2016 in werking is getreden met als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen en de rechten van patiënten te beschermen. De Wkkgz heeft betrekking op alle zorgaanbieders in Nederland, waaronder ziekenhuizen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en verpleeghuizen.

Een van de belangrijkste doelen van de Wkkgz is het creëren van een duidelijke klachtenprocedure voor patiënten. De wet bepaalt dat zorgaanbieders verplicht zijn om een klachtenfunctionaris aan te stellen die patiënten kan ondersteunen bij het indienen van een klacht. Daarnaast moeten zorgaanbieders aangesloten zijn bij een erkende geschillencommissie, waar patiënten terecht kunnen als hun klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld.

Naast de klachtenprocedure regelt de Wkkgz ook de verplichte melding van calamiteiten en geweldsincidenten in de zorg. Zorgaanbieders zijn verplicht om calamiteiten te melden bij de IGJ en geweldsincidenten te melden bij de politie.

Rechten en verantwoordelijkheden

De Wkkgz bevat verschillende belangrijke rechten en verantwoordelijkheden die van invloed zijn op zowel zorgverleners als patiënten. Enkele van de aspecten zijn:

  1. Klachtenprocedure: De Wkkgz verplicht om een interne klachtenprocedure te hebben en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen. Patiënten kunnen hun klacht indienen bij de zorgaanbieder, waarna deze de klacht moet onderzoeken en proberen op te lossen. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de patiënt terecht bij een erkende geschillencommissie.
  2. Geschillencommissie: Zorgaanbieders zijn verplicht om aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie. Deze commissie behandelt geschillen tussen zorgaanbieders en patiënten die niet opgelost kunnen worden via de interne klachtenprocedure. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak over het geschil.
  3. Cliënt heeft een sterkere positie: Wanneer iets niet goed is gegaan, binnen de zorgverlening, heeft de cliënt recht op duidelijke informatie. Ook heeft de cliënt recht op de kwalititiet van de zorg, wanneer hier om wordt gevraagd.
  4. Meldplicht calamiteiten: Zorgaanbieders zijn verplicht om calamiteiten te melden bij de IGJ. Een calamiteit is een niet-beoogde gebeurtenis die heeft geleid tot de dood of ernstige schade van een patiënt. De IGJ kan vervolgens een onderzoek instellen naar de oorzaak van de calamiteit en eventuele maatregelen treffen.
  5. Meldplicht geweldsincidenten: Zorgaanbieders zijn verplicht om geweldsincidenten in de zorg te melden bij de politie. Een geweldsincident is een incident waarbij sprake is van geweld tegen een patiënt of zorgverlener. Het melden van geweldsincidenten is belangrijk om de veiligheid in de zorg te waarborgen en eventuele strafrechtelijke vervolging mogelijk te maken.

Impact van de Wkkgz

De Wkkgz heeft een grote impact gehad op de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van patiënten in Nederland. De wet heeft gezorgd voor een duidelijke klachtenprocedure en geschillenafhandeling, waardoor patiënten beter hun stem kunnen laten horen en eventuele problemen kunnen laten oplossen.

Dankzij de Wkkgz hebben zorgverleners ook meer duidelijkheid gekregen over hun rechten en plichten. Ze zijn verplicht om een goede klachtenprocedure te hebben en aangesloten te zijn bij een geschillencommissie. Dit heeft geleid tot een betere afhandeling van klachten en geschillen, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.

Daarnaast heeft de meldingsplicht onder de Wkkgz bijgedragen aan een veiligere zorgomgeving. Calamiteiten en geweldsincidenten worden nu sneller gemeld, waardoor er maatregelen kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen.

Over het algemeen heeft de Wkkgz gezorgd voor meer transparantie en verbeterde communicatie tussen zorgverleners en patiënten. Dit heeft geleid tot een betere kwaliteit van zorg en een hogere patiënttevredenheid in Nederland.

Conclusie

De “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg” (Wkkgz ) is een belangrijke wet die de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg reguleert. Voor zowel zorgverlener als patiënt is het essentieel om te weten wat deze wet inhoudt en welke rechten en verplichtingen deze biedt.

Meer weten over de Wkkgz, lees dan meer op de website van Rijksoverheid. Meer weten over andere belangrijke wetten in de zorg, lees dan onze blog over de BIG-wet.