Een vrij ingrijpende en daarom belangrijke wet om te bespreken, de wet zorg en dwang. Het neemt namelijk een ingreep op iemands vrijheid, waardoor het een erg complexe situatie is. Daarom is er een zorg en dwang stappenplan, voor een zorgvuldige aanpak. Alles over de wet zorg en dwang en het stappenplan lees je hier!

Over de wet zorg en dwang

De wet zorg en dwang is een wet in Nederland. Deze wet regelt wanneer en hoe mensen, met een psychische aandoening of verstandelijke beperking, tegen hun wil een opname krijgen. Dit is uitsluitend voor een behandeling in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De wet voorkomt dat mensen in een crisis situatie terechtkomen, waar ze zichzelf of anderen in gevaar brengen.

Volgens de wet is er een opname bij een ernstige stoornis en er geen andere oplossing is voor de situatie. Deze opname is volledig in het belang van de desbetreffende persoon. Deze personen hebben het recht op:

 • Gehoor
 • Bijstand van een advocaat
 • Bezwaar tegen de opname

Het stappenplan

Voordat de wet zorg en dwang toegepast kan worden, kijkt men eerst naar het stappenplan. Deze stappen staan hier hieronder weergegeven:

 1. Er is sprake van een ernstige stoornis: De ernstige stoornis leidt tot een gevaarlijke situatie voor de betrokkene of anderen.
 2. Geen alternatieven: Er zijn geen alternatieven om de situatie op te lossen, zoals ambulante behandeling of opname in een andere instelling.
 3. De opname is in het belang van de betrokkene: Een opname gericht op zijn behandeling en in het belang van de betrokkene.
 4. Een verklaring van een arts: Er is een verklaring van een arts nodig, waarin staat dat er sprake is van een ernstige stoornis en dat er geen alternatieven zijn.
 5. Een verklaring van een tweede arts: Er is een verklaring van een tweede arts nodig, waarin staat dat er sprake is van een ernstige stoornis en dat er geen alternatieven zijn.
 6. Een machtiging van de rechter: Er moet een machtiging van de rechter worden verkregen voordat de opname plaatsvindt.
 7. Betrokkene wordt gehoord: De betrokkene moet gehoord worden en heeft het recht om bijstand van een advocaat te krijgen en tegen de opname bezwaar te maken.
 8. Het belang van de patiënt Er wordt continu gekeken naar het belang van de patiënt en of de opname nog steeds noodzakelijk is en de behandeling nog steeds effectief is, om te bepalen of de opname kan worden voortgezet.

Meer informatie over de wet zorg en dwang

Meer weten over de wet zorg en dwang? Kijk op de website van dwang in de zorg. Vragen aan Zorgbord over de wet zorg en dwang? Neem dan contact met ons op!