“DBA” is een afkorting voor “Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie”. Het is een wet die van kracht is om de verhouding tussen opdrachtgevers en zelfstandige professionals (zzp’ers) duidelijker en rechtmatiger te maken. Het doel van de wet is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en om meer duidelijkheid te scheppen tussen zelfstandigen en opdrachtgevers. 

Ontstaan van de wet

Vóór de invoering van de DBA in Nederland in 2016 was de “Verklaring Arbeidsrelatie” (VAR) van kracht. Deze VAR gaf aan of de Belastingdienst de inkomsten van een zelfstandige beschouwde als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) of als winst uit onderneming (WUO).

Echter leidde deze VAR tot situaties waarin er onduidelijkheid ontstond. Het gebruik van de VAR gaf niet altijd voldoende zekerheid over de fiscale status van de werkrelatie. Hierdoor ontstonden er gevallen van schijnzelfstandigheid en mogelijke ontduiking van sociale premies en belastingen ontstonden.

De regering wilde deze problemen aanpakken door de invoering van de wet DBA. Het hoofddoel van de wet was om meer duidelijkheid te scheppen over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en zzp’ers om zo schijnzelfstandigheid te voorkomen. Met de introductie van de DBA werd de VAR afgeschaft. Hierdoor werden opdrachtgevers en zelfstandige professionals verantwoordelijk voor het vaststellen en naleven van de juiste arbeidsrelatie.

Hoe werkt de wet DBA?

Eigenlijk is er slechts één centrale vraag bij de wet DBA. Deze luidt “Is er sprake van loondienst, of niet?”. Volgens de belastingdienst heeft loondienst drie kenmerken:

  • Werkgeversgezag
  • De verplichting van het leveren van arbeid
  • Een beloning

Is er sprake van alle kenmerken, dan valt er te spreken over loondienst. Echter is het kenmerk werkgeversgezag vaak wat ingewikkelder. Daarom wijzen wij je graag door naar de verdere uitleg van De Belastingdienst. Wilt u de arbeidsrelatie beoordelen aan de hand van een vragenlijst, dat kan via deze link.

Voldoe je niet aan alle kenmerken? Dan is er meestal geen sprak van een loondienst. Hiervoor zijn verschillende moduleovereenkomsten. Een moduleovereenkomst is een document, met daarin de afspraken van de werkrelatie, die door De Belastingdienst is goedgekeurd. Wil je weten welke moduleovereenkomst je nodig hebt, bekijk dan deze pagina van De Belastingdienst.   

Hoe werkt de wet DBA via een bemiddelingsbureau?

Vaak wordt verteld dat de verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgevers en zelfstandige professionals. Maar hoe werkt het als je opdracht via een bemiddelingsbureau loopt? Dan heeft het bemiddelingsbureau ook een rol in het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Hier zijn wij ons bij Zorgbord ook zeer bewust van, waardoor wij met zowel de opdrachtgever als zzp’er willen zorgen voor een duidelijke arbeidsrelatie. Heb je vragen of opmerkingen wat betreft de wet DBA, neem dan contact met ons op.