Volgende week woensdag (22 november) is het dan zo ver, De Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan. Een belangrijk onderwerp dat binnen veel politieke programma’s terugkomt is de zorg. De zorg staat er namelijk slecht voor, waadoor jouw stem van grote invloed kan zijn op de gezondheidszorg en zelfstandigen in de zorg. Maar wat zijn nou precies de standpunten van de verschillende politieke partijen met betrekking tot zzp’ers in de zorg? Wij hebben de belangrijkste standpunten van de zorg en bijbehorende politieke partijen op een rijtje gezet.

Standpunt zorg 1: Het beperken van het aantal zzp’ers in de zorg

GroenLinks / PvdA, CDA, en de ChristenUnie hebben binnen hun partijprogramma opgeroepen tot maatregelen om het aantal zelfstandige zorgprofessionals (zzp’ers) te verminderen. Deze partijen benadrukken de noodzaak om de zorgsector te stabiliseren en te versterken door de nadruk te leggen op een meer geïntegreerd en gestructureerd zorglandschap.

Het verminderen van het aantal zzp’ers in de zorg wordt gezien als een strategische zet, om de continuïteit van zorg te verbeteren. Volgens deze partijen kan het terugdringen van het aantal zelfstandige zorgverleners leiden tot een meer samenhangend zorgsysteem. Daarnaast zorgt het voor een betere coördinatie en kwaliteitscontrole.

De partijen zijn van mening dat het huidige aantal zzp’ers in de zorgsector uitdagingen met zich meebrengt. Uitdagingen zoals mogelijke versnippering van zorg, variërende tarieven en een complexe organisatiestructuur. Door het aantal zelfstandige zorgprofessionals te verminderen, streven deze politieke partijen naar een meer gestructureerde benadering die de samenwerking tussen zorgverleners kan bevorderen en tegelijkertijd de kosten en kwaliteit van zorg beter beheersbaar kan maken.

Standpunt zorg 2: Aanpakken van schijnzelfstandigheid

De VVD, D66, SP en de Partij voor de Dieren, onderstrepen gezamenlijk de noodzaak om schijnzelfstandigheid aan te pakken binnen de arbeidsmarkt. Dit willen zij door duidelijke richtlijnen vast te stellen, die ondernemerschap onderscheiden. Deze partijen erkennen het groeiende probleem rondom schijnzelfstandigheid. Schijnzelfstandigheid is wanneer sommige mensen doen alsof ze zelfstandig werken, maar eigenlijk sterk afhankelijk zijn van één enkele werkgever.

Het aanpakken van schijnzelfstandigheid staat hoog op de politieke agenda, omdat het niet alleen impact heeft op de rechten en arbeidsomstandigheden van werkenden. Ook heeft het impact op de sociale zekerheid en belastinginkomsten. Volgens deze politieke partijen is het van cruciaal belang om heldere criteria vast te stellen. Deze criteria bepalen wanneer iemand daadwerkelijk als zelfstandige kan opereren, met de bijbehorende autonomie en ondernemersrisico’s.

Standpunt zorg 3: Sociale zekerheid voor zzp’ers

GroenLinks / PvdA, NSC, CDA, BBB, D66, ChristenUnie, SP, 50PLUS, de Partij voor de Dieren, en BIJ1 willen de sociale zekerheid voor zzp’ers verbeteren. Dit willen ze verbeteren door onder andere een een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren. Deze verzekering zou zzp’ers beschermen tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Hierdoor hebben zij een vangnet dat vergelijkbaar is met werknemers in loondienst. Deze maatregel heeft als doel de financiële stabiliteit van zzp’ers te waarborgen. Daarnaast berschermd het hen te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden die hun werkvermogen kunnen beïnvloeden.

Ook wordt gesproken over het instellen van een collectieve verzekering voor zzp’ers. Deze collectieve verzekering kan voordelen bieden door de risico’s te spreiden. Daarnaast biedt het gunstigere voorwaarden en tarieven aan zelfstandige ondernemers. Dit zou kunnen bijdragen aan een betaalbare en toegankelijke vorm van sociale bescherming voor zzp’ers, waarbij de lasten eerlijker verdeeld worden.

Standpunt zorg 4: Ruimte geven aan ondernemerschap

VVD, BVNL, Forum voor Democratie (FVD), en PVV benoemen tot slot het ruimte geven aan ondernemerschap en het verminderen van regels voor zzp’ers. Deze partijen benadrukken het belang van het verminderen van bureaucratische obstakels en regelgeving die als belemmerend worden beschouwd.

Het centrale standpunt van deze partijen is het creëren van een gunstiger klimaat voor ondernemers. Dit willen zij doen door administratieve lasten en regulering voor zzp’ers te verminderen. Dit omvat onder andere het stroomlijnen van procedures en het verminderen van onnodige regels, die als belemmering kunnen dienen voor zelfstandigen.

Ben jij er nog niet uit?

Het begrijpen van deze standpunten, met betrekking tot de zorg, is cruciaal als zorgprofessional. Het beïnvloedt niet alleen onze toekomst, maar ook de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorgsector. Ben jij er nog niet uit? Geen enkel probleem, het is ook lastig! Wij verwijzen je graag door naar de Stemwijzer en/of het Kieskompas.

Laten we onze stem gebruiken om de toekomst van de zorg in Nederland mede vorm te geven. Vergeet niet te stemmen op 22 november!