Veel besproken en naar alle waarschijnlijkheid actief vanaf 2024, Het Fiscaal kader ZZP Zorg. Het kader geeft je helderheid over je werkrelatie met de opdrachtgever. Door dit kader te volgen, voorkom je dat je als schijnzelfstandige wordt beschouwd. Als je in de praktijk voldoet aan de eisen van het Fiscaal kader, is de kans groot dat de Belastingdienst je beschouwt als een zelfstandig ondernemer in de zorg. Meer hierover lees je in deze blog.

Wat is het Fiscaal kader ZZP zorg?

Het Fiscaal kader ZZP Zorg geeft helderheid over de criteria die bepalen of je als zelfstandig ondernemer wordt beschouwd of als schijnzelfstandige wordt aangemerkt. Hierdoor ontstaat een duidelijke scheiding tussen zorgmedewerkers die als ondernemers kunnen werken en degenen die niet aan de criteria voldoen. Het wordt dus voor zorginstellingen gemakkelijker om te oordelen of een zorgverlener voldoet. Maar wat zijn de gevolgen?

Gevolgen voor de ZZP’er en de zorginstellingen

Wanneer het Fiscaal kader ZZP Zorg wordt toegepast, zal dit verschillende partijen beïnvloeden, waaronder zzp’ers, opdrachtgevers en bemiddelaars. Zzp’ers zullen moeten voldoen aan de richtlijnen van het kader om te voorkomen dat ze als schijnzelfstandig worden beschouwd. Opdrachtgevers zullen meer bewust worden dat een zelfstandig ondernemer niet hetzelfde is als een flexwerker. Dit kan leiden tot een mogelijke afname in de ad-hoc inzet van zzp’ers. Bemiddelaars die zorgvuldig kandidaten aanbieden aan zorgorganisaties zullen ook rekening moeten houden met het fiscaal kader. Hierdoor wordt verwacht dat het aanzienlijke gevolgen gaat hebben voor de zzp’ers, opdrachtgevers en de bemiddelende organisaties

Verdere informatie

Wat betreft de eisen voor de zorgverlener. Het is momenteel nog niet te beoordelen hoe je als zorgverlener hieraan kan voldoen. Het kader is namelijk nog niet gepubliceerd, waardoor de definitieve eisen nog onbekend zijn. Echter is het raadzaam om verschillende bronnen, zoals Rijksoverheid en onze blogs , zo nu en dan te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.