Fixatie separatie training

Fixatie separatie training

Response weerbaarheid training “Fixatie-Separatie training”

Aansluitend op de “Weerbaar in de zorg” training gaan we voor de professionals in de zorg die vaker te maken hebben met fixaties en/of separaties verder met deze separatietraining.Het doel hiervan is een team, crisisteam, interventieteam of een individu wat hiermee te maken krijgt, te trainen in het gezamenlijke optreden. De ochtend staat in het teken van het aanleren van grepen, procedures en interventies. De gehele middag gaan de cursisten dit in praktijk brengen met behulp van een professionele acteur. Reële casussen waarbij de cursisten snel moeten kunnen schakelen en op een veilige manier hun interventie moeten gaan plegen.  Dit door middel van theoretische kennis, praktische oefeningen, simulaties en zowel groeps- als individuele coaching.Op deze dag zijn we voor 80-90% fysiek bezig.Resultaat✔ Treed de-escalerend op✔ Herkent de verschillende vormen van agressie✔ Kan de juiste ombuigingsstrategie toepassen✔ Kent de teamrollen & bijbehorende taakverdeling van een veilig team✔ Kan de juiste transporttechnieken toepassen✔ Kan een goede inschatting maken wanneer wel/niet te interveniëren✔ Kent op en afbouwprocedures in separeer/rustruimte✔ Kan crisiscommunicatie toepassen in teaminterventies✔ Fouillering ‘onderzoek aan lichaam & kleding’ (Optioneel)

Weerbaar in de Zorg

Weerbaar in de Zorg

Response Weerbaarheid training “Weerbaar in de zorg”

Onze training “Weerbaar in de zorg” heeft als missie het individu en het team fysiek en mentaal weerbaar te maken om zo de kwaliteit van zorg beter te kunnen waarborgen. De kern is erop gericht de deelnemer de-escalerende vaardigheden aan te leren en de technieken te trainen om veilig uit een agressie-volle situatie te komen.  Helaas zien we toenemende agressie in de zorg, om hier zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan krijgt u in deze training handvatten hiervoor aangeboden. Dit krijgt u door middel van theoretische kennis, praktische oefeningen en zowel groeps- als individuele coaching. Het effect hiervan zal merkbaar zijn binnen de organisatie vanwege een gezonder leefklimaat, minder uitval van personeel en een hechter team. Deze training is ontwikkeld door Response Weerbaarheid in samenwerking met de AvA (Academie van Arkel) waarbij de kernwaardes “Humaan, veilig & Noodzakelijk” hoog in het vaandel staan.De fysieke onderdelen komen voort uit instinctieve verdedigingsreacties waardoor bij het aanleren hiervan geen hoge fysieke conditie vereist is.U krijgt les van een docent uit het werkveld. Hierbij denkende aan Psychiatrie, TBS, forensische zorg, GGZ & GHZ.Resultaat✔ Herkent de verschillende vormen van agressie✔ Kan de juiste ombuigingsstrategie toepassen✔ Treed de-escalerend op✔ Kan vroeg signaleren en dreigend gevaar ondervangen✔ Kent de wettelijke bepalingen omtrent professionele interventie✔ Kan zowel verbaal als fysiek ingrijpen✔ Kan zich verdedigen bij fysieke agressie (d.m.v. instinctieve menselijke verdedigingsreacties)✔ Kent verschillende bevrijdingstechnieken uit pakkingen en omvattingen

Wat wordt er van jou verwacht en wat levert het je op? 

Certificaat:
Deelnemers ontvangen na afloop van de training een fysiek certificaat en worden tevens online geregistreerd. Op deze manier kan men zien dat ze de training hebben gevolgd en succesvol hebben afgerond.

Deelnemers:
Minimaal aantal deelnemers 6 en maximaal 12.

Lunch:
Koffie en thee is inbegrepen.

Locatie:
Nieuw Salem Driebergen (Utrecht)
De Lei 86, 3971 CA Driebergen-Rijsenburg

Investering: 
Totale investering per deelnemer: €180 excl.
Let op! De betaling dient voorafgaand aan de training voltooid te zijn en bij afmelding is een refund niet mogelijk!

Data:
23 januari 8.45 u tot 16.00 u.

*SKJ punten zijn mogelijk indien vooraf aangegeven zodat deze geregistreerd kunnen worden.

Weerbaar in de Zorg

Weerbaar in de Zorg

Response Weerbaarheid training “Weerbaar in de zorg”

Onze training “Weerbaar in de zorg” heeft als missie het individu en het team fysiek en mentaal weerbaar te maken om zo de kwaliteit van zorg beter te kunnen waarborgen. De kern is erop gericht de deelnemer de-escalerende vaardigheden aan te leren en de technieken te trainen om veilig uit een agressie-volle situatie te komen.  Helaas zien we toenemende agressie in de zorg, om hier zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan krijgt u in deze training handvatten hiervoor aangeboden. Dit krijgt u door middel van theoretische kennis, praktische oefeningen en zowel groeps- als individuele coaching. Het effect hiervan zal merkbaar zijn binnen de organisatie vanwege een gezonder leefklimaat, minder uitval van personeel en een hechter team. Deze training is ontwikkeld door Response Weerbaarheid in samenwerking met de AvA (Academie van Arkel) waarbij de kernwaardes “Humaan, veilig & Noodzakelijk” hoog in het vaandel staan.De fysieke onderdelen komen voort uit instinctieve verdedigingsreacties waardoor bij het aanleren hiervan geen hoge fysieke conditie vereist is.U krijgt les van een docent uit het werkveld. Hierbij denkende aan Psychiatrie, TBS, forensische zorg, GGZ & GHZ.Resultaat✔ Herkent de verschillende vormen van agressie✔ Kan de juiste ombuigingsstrategie toepassen✔ Treed de-escalerend op✔ Kan vroeg signaleren en dreigend gevaar ondervangen✔ Kent de wettelijke bepalingen omtrent professionele interventie✔ Kan zowel verbaal als fysiek ingrijpen✔ Kan zich verdedigen bij fysieke agressie (d.m.v. instinctieve menselijke verdedigingsreacties)✔ Kent verschillende bevrijdingstechnieken uit pakkingen en omvattingen

Wat wordt er van jou verwacht en wat levert het je op? 

Certificaat:
Deelnemers ontvangen na afloop van de training een fysiek certificaat en worden tevens online geregistreerd. Op deze manier kan men zien dat ze de training hebben gevolgd en succesvol hebben afgerond.

Deelnemers:
Minimaal aantal deelnemers 6 en maximaal 12.

Lunch:
Koffie en thee is inbegrepen.

Locatie:
Sportpaleis Hoogeveen
Kanaalweg 38B Hoogeveen

Investering: 
Totale investering per deelnemer: €180 excl.
Let op! De betaling dient voorafgaand aan de training voltooid te zijn en bij afmelding is een refund niet mogelijk!

Data:
16 januari 8.45 u tot 16.00 u.

*SKJ punten zijn mogelijk indien vooraf aangegeven zodat deze geregistreerd kunnen worden.